Panteia
terug naar overzicht

Panteia ondersteunt beleidsmakers bij het formuleren, monitoren en evalueren van beleid. Panteia levert daartoe bruikbare data en analyses op basis van onafhankelijk beleids- en marktonderzoek. 

Panteia adviseert tevens hoe doelgroepen in beweging gezet kunnen worden om de gewenste veranderingen op een efficiënte en effectieve manier te bereiken (gedragsbewust beleid). 

Panteia is veelzijdig waardoor wij in staat zijn verrassende en gezaghebbende adviezen te geven hoe onze onderzoeksresultaten doeltreffend ingezet kunnen worden om beoogde veranderingen te bereiken. Samengevat, noemen we dit ‘research to progress’. 

Panteia draagt op een verantwoorde en duurzame wijze bij aan sociale en economische vooruitgang. 

Voor wie werkt Panteia? 
• Internationale overheden 
• Nationale overheden 
• Regionale overheden 
• Branche- en intermediaire organisaties 
• Bedrijven 

Postadres
Postbus 7001
2701 AA ZOETERMEER NEDERLAND
Bezoekadres
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer NEDERLAND
079-3222800