inspiratie en innovatie: eerste vm-bladrelease en kick-off DNA benchmark

Op 28 maart was de eerste VM-bladrelease. Een bruisende bijeenkomst bij Blue field Agency waar ruim 35 verenigingsprofessionals aanwezig waren. Met trots lanceerde we niet alleen VM#1 met als thema ‘toekomstbestendig verenigen’ maar stond deze bijeenkomst ook in het teken van de kick-off van de DNA Benchmark.

Lydia de Wit, een van de vaste schrijvers van VM, ontving het eerste exemplaar - een mooi moment dat weerspiegelt hoe belangrijk onze ambassadeurs zijn. Tijdens een kennissessie verkenden we samen met Blue Field Agency de mogelijkheden om met behulp van AI data-gedreven efficiënter te werken. Cécile Veldman en Sergio van Keulen presenteerde de mogelijkheden van de DNA Benchmark. Een gamechanger waar al ruim 46 verenigingen aan deelnemen. De DNA Benchmark biedt verenigingen een unieke kans om samen te groeien en van elkaar te leren, door datagedreven inzichten te delen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via info@wijzijndna.nl

Markeer 27 juni 2024 alvast in je agenda voor de volgende VM-Bladrelease, met als focus ‘de vereniging als werkgever’. We introduceren niet alleen VM#2 maar verkennen dit thema ook verder in een inspireerde kennissessie. Natuurlijk is er ook volop ruimte om te netwerken met andere verenigingsprofessionals, partners en genodigden. Ben jij erbij?