DNA najaars ALV
07-12-2023

Het jaar vliegt voorbij en het is tijd om samen te kijken naar de plannen van DNA voor 2024. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van DNA. Naast het officiële gedeelte deelt Marcel Gasseling zijn expertise op het gebied van werving & selectie en nemen we afscheid van DNA bestuurslid Femke Teeling.

Tijdens de najaar ALV bijeenkomst van DNA maken we met elkaar keuzes over het jaarplan en de bijbehorende begrotingen van DNA en het DNA Kenniscentrum. Ook geven we toelichting op de gekozen kwartaalthema's voor 2024 en delen we de resultaten van het DNA ledenonderzoek 2023. Marcel Gasseling neemt ons mee in zijn visie op het gebied van werving & selectie. We leven in uitdagende tijd waar crisissen aan de orde van de dag zijn en nieuwe innovatieve technologieën zich in rap tempo opvolgen. Dit vraagt een ander rol van een verenigingsdirecteur en haar bureau. Wat doet deze ontwikkeling met de huidige functieprofielen en wervingscampagnes binnen een vereniging? Na zijn presentatie is er ruimte voor discussie en de algemene vragenronde. Tijdens de afsluitende netwerkborrel nemen we afscheid van DNA bestuurslid Femke Teeling. 

De agenda voor deze vergadering kun je vanaf 15 november bekijken in het kennisdossier DNA ALV. 

Goed om te weten

Om 15.30 uur starten we met het officiële gedeelte van de ALV. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor leden. Vanaf 16.30 uur kunnen alle partners en niet-leden aansluiten. We starten dan met de presentatie van Marcel Gasseling over het veranderende profiel van directeur en verenigingsbureau. Vanaf 17.00 uur is er gelegenheid om tijdens de netwerkborrel afscheid te nemen van DNA bestuurslid Femke Teeling. Aan jouw deelname zijn geen kosten verbonden. Na inschrijven rekenen we erop dat je zelf de datum en de voor jouw juiste tijd in je agenda vrijhoudt en aanwezig zult zijn. Mocht je onverhoopt niet kunnen? Schrijf je dan uiterlijk voor 4 december weer uit.

15.30 uur - 18.00 uur (voor leden)
16.30 uur - 18.00 uur (voor niet-leden)

Inclusief netwerkborrel en officiëel afscheid van DNA bestuurslid Femke Teeling

U kunt zich niet meer inschrijven, de bijeenkomst is al geweest.